Nhạc chuông ZaloArtist name: Zalo
Category: Nhạc chuông mặc định
File size: 265 kb
Popularity: 392 Downloads & 2723 Views
Description: Download nhạc chuông Zalo mặc định mp3, tải nhạc chuông cuộc gọi Zalo mặc định, nguyên gốc. Nhưng nếu bạn không thích bạn có thể cài đặt thay đổi lại bằng bài hát tự chọn mà bạn thích. Cụ thể cách cài đặt nhạc chuông Zalo như sau: Trên giao diện chính của ứng dụng Zalo chọn mục -> Cá Nhân (biểu tượng hình người ở dưới gốc phải màn hình Zalo) chọn tiếp mục -> Cài đặt chọn -> Cuộc gọi chọn mục -> Nhạc chuông và chọn-> Nhạc chuông khác để chọn bài hát bạn thích làm nhạc chuông Zalo.

Download Now.mp3


Cùng chuyên mục


Được đề xuất

  • Nhạc chuông tin nhắn Zalo
  • Nhạc chờ Zalo
  • Cách cài đặt, thay đổi nhạc chuông Zalo
  • Nhạc chuông cuộc gọi Zalo
  • Tải âm báo tin nhắn Zalo
  • Nhạc chuông Zalo gọi đếnCategory