NhạcChuôngHot.com« | »

Âm thanh tiếng Micro bị rè

Artist name: NCH
Category: Hiệu ứng âm thanh
File size: 2 mb
File format: .mp3
Popularity: 117 Downloads & 2311 Views
Description: Hiệu ứng âm thanh này là một trong những hiệu ứng âm thanh thường gặp khải nhất trong cuộc sống hàng ngày khi sử dụng máy tính, điện thoại những bị lỗi microphone. Micro điện thoại, máy tính bị hỏng không thu rõ tính hiệu, mất tính hiệu. Âm thanh này bạn có thể ứng dụng cho việc dựng phim. Lưu ý: Một số bạn đang sử dụng hiệu ứng âm thanh tiếng Micro bị rè này để mở trong các lớp học online trên google meet, zoom để đối phó với thầy cô giáo là không nên nhé.

Download Now.mp3

Tags: , ,

Category: Hiệu ứng âm thanh

« | »


Tìm nhạc chuông:Được quan tâm


Category